Archiv elektronické úřední desky
Návrh Závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2023
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březová - 29. května 2024
Návrh Závěrečného účtu obce Březová za rok 2023
Volby do EP - První zasedání OVK
Volby do EP - školení OVK
Nařízení Středočeského kraje
Volby do Evropského parlamentu - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová
Veřejná vyhláška AOPK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březová - 6. 12. 2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Březová - 6. 12. 2023
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2025 - 2027
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2024
Návrh rozpočtu MŠ Březová na rok 2024, návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Březová na roky 2025, 2026
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Březová na roky 2025 a 2026
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Veřejná vyhláška - Aktualizace ZÚR Středočeského kraje
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová - 18. 10. 2023
OOP - AOPK
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová - 23. 8. 2023
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2022
Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicka za rok 2022
Závěrečný účet obce za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 28. 6. 2023
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 28. 6. 2023
Návrh Závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2022
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/23613
Ukončení nařízení Státní veterinární správy
Ukončení nařízení Státní veterinární správy
Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti
Výběrové řízení - technický pracovník obce
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v k.ú. Březová u Hořovic
Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Březová
Přehled odpadů v roce 2022
Záměr prodeje
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová
Oznámení o době a místě konání voleb
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - vodovod
Rozpočet Mikroregionu Hořovicka
Informace pro žadatele o zvláštní přenosnou volební schránku
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
Volební stanoviště
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 19. 12. 2022 od 19 hod
Rozpočet DSO Hořovicka na rok 2023
Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení - vodovod (2015)


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2023
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2023
Volba prezidenta České republiky - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Návrh rozpočtu DSO Hořovicko na rok 2023
Obecně závazná vyhláška MZe
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce
Nedostatečně zapsaní vlastníci v KN
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová
Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení o době a místě konání voleb
Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Informace o počtu a adrese volebních okrsků
Počet členů okrskové volební komise
Závěrečný účet mikroregionu Hořovicka - 2021
Závěrečný účet obce za rok 2021
Závěrečný účet DSO Hořovicka za rok 2021
Oznámení - počet zastupitelů pro volební období 2022 - 2026
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko
Návrh Závěrečného účtu DSO Hořovicka
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2021
Veřejná vyhláška - veřejné projednávání návrhu aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí pro rok 2022
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí pro rok 2022
Společné rozhodnutí - Kanalizace a ČOV Březová
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Březová
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Informace o konání Zastupitelstva obce Březová dne 7. 2. 2022
Informace o konání Zastupitelstva obce Březová dne 31. 1. 2022

Z důvodu karantény je zasedání zastupitelstva zrušeno a přesunuto na 7. 2. 2022 od 18 hod.


Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2021
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Březová na roky 2023 a 2024
MŠ Březová - návrh rozpočtu na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicka na roky 2023 - 2025
Oznámení o zahájení společného řízení - vodovod
Záměr pronájmu
Stanovení záplavového území Stroupinského potoka
Oznámení o zahájení společného řízení - Kanalizace a ČOV Březová
Záměr pronájmu budovy Hostince Na Zeleného louce
Dražební vyhláška
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZe
První zasedání členů OVK
Informace o zasedání Zastupitelstva obce Březová
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Záměr pachtu - část pozemku parc. č. 396/1
Závěrečný účet obce za rok 2020
Dražební vyhláška
Závěrečný účet DSO Hořovicko
Zrušení ochranného pásma u vrtu Bř - 2 - veřejná vyhláška
Návrh Závěrečného účtu DSO Hořovicka za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovice za rok 2020
Veřejná vyhláška AOPK
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 4. 2021
Výzva k předkládání návrhů na změnu územního plánu
Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce - 13. 1. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2020
Návrh rozpočtu MŠ Březová na rok 2021, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Březová
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Březová na roky 2022 a 2023
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2021

Návrh rozpočtu, Návrh střednědobého výhledu


Záměr pronájmu prodejny potravin - čp. 102
Návrh rozpočtu DSO Hořovicka na rok 2021
Prodloužení stavebního povolení - Vodovod Březová
Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Březová
Záměr pronajmout nemovitost ve vlastnictví obce - č.p. 53
Oznámení o době a místě konání voleb
Zrušení dražební vyhlášky
Oznámení o termínu 1. zasedání OVK
Dražební vyhláška
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.8. 2020
Opatření obecné povahy MZe
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko
Veřejná vyhláška - prodloužení platnosti stavebního povolení - vodovod
Záměr prodeje pozemku
Záměr pronájmu pozemku
Závěrečný účet DSO Hořovicko
Závěrečný účet obce za rok 2019
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2020
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka za rok 2019
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
Záměr prodeje pozemku
Návrh závěrečného účtu DSO regionu Hořovicka
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2020
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 29. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Ministerstvo zemědělství - OOP
Záměr pachtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2020
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicko
Pronájem části budovy MŠ BřezováVeřejná vyhláška - aktualizace ZUR Středočeského kraje
Záměr pronájmu budovy bývalého COOPu
Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březová
Záměr pachtu
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška o zahájení řízení - AOPK
Informace o připravovaném zasedání zastupitelstva obce Březová
Závěrečný účet mikroregionu Hořovicko za rok 2018
Oznámení - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Březová
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicko za rok 2018
Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb


Volby do Evropského parlamentu

Informace o zasedání volební komise


Veřejná vyhláška
Volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Veřejnoprávní smlouva s městem Hořovice
Informace o konání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2018 od 18 hod.
Návrh rozpočtu MŠ Březová na rok 2019, Střednědobý výhled MŠ Březová 2020, 2021
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2020 a 2021
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2019
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

18.10.2018 od 7 do 16 hod. část obce od návsi směrem na Točník, do Háje, Háj


Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 4. října 2018
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

v části obce: od budovy OÚ směrem na Kublov, Údolí ticha


Oznámení o době a místě konání voleb
Oznámení záměru prodat 2 pozemky o výměře celkem 148 m2
Volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - 1. zasedání okrskové volební komise
Nařízení Středočeského kraje - stanovení maximálních cen jízdného
Konec prázdnin - pozvánka
Volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018
DOVOLENÁ 19. - 31. července 2018

Z důvodu čerpání dovolené bude kancelář OÚ Březová zavřená od 19. do 31. července 2018.
Děkujeme za pochopení.


Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Březová na volební období 2018 - 2022
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018
Setkání Březových 28.7.2018 - pozvánka z Březové u Vítkova

V případě dostatečného zájmu z naší obce bude obec zajišťovat autobusovou dopravu.
Ubytování v Opavě nebo Kajlovci cca 350 Kč/os./noc.
Přihlášky přijímáme do 9.7.2018.


Volby do zastupitelstva obce konané 5. a 6. října 2018

Informace pro zájemce o kandidaturu jsou uvedeny zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/kandidatura-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2018.aspx


Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Březová - dostavba obce - komunikace"

NA ZÁKLADĚ DOŠLÝCH DOTAZŮ BYLY VE VÝKAZU VÝMĚR PROVEDENY ZMĚNY


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 25. června 2018
Monitoring eroze zemědělské půdy
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
Přísedící Krajského soudu v Praze
POHÁDKOVÝ LES - pozvánka
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hořovicka za rok 2017
Návrh závěrečného účtu DSO Hořovicka zajišťujícího dopravní obslužnost za rok 2017
Oznámení záměru směnit pozemek
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018

subjekty nepřihlášené k platbě prostřednictvím SIPO


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 30.4.2018
MŠ Březová - zápis k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2018

ve čtvrtek 10. května 2018 od 14:30 do 16:30 hod.


Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - veřejná vyhláška

poplatníci přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictví SIPO


Záměr obce prodat pozemek
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 10. dubna 2018
Ukliďme svět, ukliďme Česko - ukliďme přírodu v okolí Březové

v sobotu 7. dubna od 15 hod.


Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN

proběhne v Březové v období březen/duben


Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2018 v 16:30 hod. v kanceláři OÚ
Konference pro pedagogy, zřizovatele, rodiče a širokou veřejnost - Vzdělávání v regionu Hořovice
SK Hudlice z.s. - nábor nových házenkářů ve věku 6 - 11 let
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 12. ledna 2018
Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - Elektroinstalace kulturního domu Březová č. p. 53, k. ú. Březová u Hořovic
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 27. prosince 2017 od 17:30 hod.
Návrh rozpočtu obce a MŠ na rok 2018 včetně střednědobého výhledu na r. 2019 a 2020
Návrh rozpočtů na r. 2018 a střednědobých výhledů DSO Hořovicka (autobusová obslužnost) a Mikroregionu Hořovicka
veřejná vyhláška - Zrušení zákazu odběru povrchových vod
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12., 13., 26. a 27. ledna 2018
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Svatomartinský průvod s lampiony
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 8. listopadu 2017 od 16 hod.
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 5. října 2017
Monitoring eroze zemědělské půdy
Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy
Upozornění ČEZ Distribuce, a.s., k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Město Hořovice - vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 2x
Veletrh práce a vzdělávání 2017 - Zdice 11.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení: Obec Březová - vodovod
Výsledky veřejné ankety v obci Březová 2017
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Březová dne 10.8.2017
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
Město Hořovice - Nařízení č. 1/2017 - O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Nařízení č. 1/2017 Města Hořovice O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Informace o konání zasedání zastupitelstva
Nabídka palivového dřeva
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí regionu Hořovicka za rok 2016
informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
Oznámení záměru prodat pozemek
Veřejná vyhláška - daň z nomovitých věcí na rok 2017 - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 28.4.2017
Oznámení záměru Středočeského kraje bezúplatně převést obci Březová pozemky p.č. 308/6 o výměře 12 m2 a 380/7 o výměře 14 m2
Zápis do MŠ Březová
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Dostavba místní komunikace na pozemku parc.č. 498/48 v k.ú. Březová u Hořovic
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 24. března v 16:30 hod. v kanceláři OÚ
Zahájení řízení o prodloužení platnosti povolení ke zřízení vodního díla: Obec Březová - vodovod
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kormorán velký
Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Březová, příspěvkové organizace
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 6. února 2017 v kanceláři OÚ Březová od 16:15 hod.
Výzva - Obec Březová - Splašková kanalizace a ČOV
Místní poplatky 2017
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání
Návrh rozpočtu obce pro rok 2017
Návrh rozpočtu DSO regionu Hořovicka - zajištění dopravní obslužnosti
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Elektronická evidence tržeb - informační leták
Strategie Via Carolina dokončena
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 23. 6. 2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh Závěrečnéh účtu DSO regionu Hořovicka
Oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti společného povolení - Kanalizace a ČOV Březová
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Březová na roky 2024 a 2025
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce - 15. 11. 2022 od 19 hod.
Společné rozhodnutí - Vodovod Březová
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2022
Záměr pachtu
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022