Archiv elektronické úřední desky

Místní poplatky 2017

POPLATKY

VYBÍRANÉ  OBCÍ  V  ROCE  2017

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

splatnost do 31. března 2017

osoba hlášená k trvalému pobytu v obci ........ 600 Kč

osoby narozené do 1. 1. 1947 ....... 500 Kč

osoby narozené po 31.12. 2010 ....... 500 Kč

cizinci s pobytem delším 3 měsíců … 600Kč

za rekreační objekt v obci hradí majitel stejný poplatek jako za jednu osobu hlášenou v obci k trvalému pobytu  ...... 600 Kč

Poplatek ze psů:

splatnost do 31. března 2017

za jednoho psa ... 100 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož majitele ... 150 Kč

 

Poplatky můžete uhradit:

  • Na OÚ v pondělí od 7:30 do 19 hod., ve středu od 7:30 do 18 hod.
  • Převodem na účet obce č. 364264349/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, pokud budou poplatníci žijící v jednom domě hradit poplatky jednotlivě, uvedou do variabilního symbolu za čp. ještě rok svého narození