Mateřská škola

 


Webové stránky MŠ: http://www.ms-brezova.estranky.cz/


Zoufalá situace s nedostatkem volných míst v mateřských školách v širokém okolí a četné výzvy našich občanů i mladých rodičů z okolních obcí vedly k rozhodnutí opět (po více než 20 letech) otevřít mateřskou školu v naší obci. Rozpočet rekonstrukce budovy však převyšuje možnosti obce.

 

V roce 2012 uzavřela obec smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši maximálně 3 500 000 Kč. Díky této dotaci mohla být rekonstrukce budovy MŠ zahájena. V I. etapě rekonstrukce byly provedeny nezbytně nutné práce pro umožnění zprovoznění jedné třídy pro 25 dětí, s odpovídajícícm sociálním zázemím včetně výdejny jídel.

Logo

 

Rekonstrukce MŠ bourací prácerekonstrukce MŠpráce na půdě rekonstrukce MŠ

 Na základě výsledku konkurzního řízení byla ředitelkou MŠ jmenována paní Marika Vaculíková, DiS.

 

Den otevřených dveří se uskutečnil 22. srpna 2013 od 17 hod.  Velice nás potěšila vysoká návštěvnost.

 DOD v MŠ DOD v MŠ DOD v MŠ DOD v MŠDOD v MŠ DOD v MŠ


Zápis se uskutečnil v pondělí 26. srpna 2013 od 16 hod., počet podaných přihlášek převyšuje kapacitu školky.


9. září 2013 ... náš první den ve školce:

1. den ve školce 1. den ve školce 1. den ve školce 1. den ve školce  1. den ve školce 


15. října 2013 

   den v MŠ den v MŠ den v MŠ


30. listopadu 2013 ... děti zpestřily svým milým vystoupením Vítání nových občánků obce Březová

Vítání občánků


7. prosince 2013 ... Mikulášská besídka - moc děkujeme za krásné vystoupení / další fotografie na adrese: http://tamaram.rajce.idnes.cz/

Mikulášská besídka Mikulášská besídka Mikulášská besídkaMikulášská besídka


Rekonstrukcí vznikl také prostor pro zájmovou činnost - pro dětii dospělé:

 Keramika Keramika Keramika