Kanalizace a vodovod
Informace OÚ
Informace OÚ
Informace OÚ

Dne 7. 3. 2022 bylo vydáno Společné rozhodnutí - vodoprávní rozhodnutí schvalující stavební záměr Kanalizace  a ČOV Březová


Informace OÚ

Dne 21. 2. 2022 bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí (Společné povolení) ke stavbě "Březová - vodovod - změna stavby před dokončením". Vydáním tohoto rozhodnutí je povolena stavba vodovodu dle stávající prováděcí projektové dokumentace.


Souhrnná technická zpráva - vodovod
Souhrnná technická zpráva - kanalizace a ČOV
Informace OÚ

Dne 15. 11. 2021 bylo zahájeno stavební řízení k akci Vodovod Březová.


Informace OÚ

Dne 27. 10. 2021 bylo zahájeno stavební řízení k akci Kanalizace a ČOV Březová.


Informace OÚ

Dne 19. 8. 2021 byla podána žádost o vydání společného povolení ke stavbě: Březová - vodovod - změna stavby před dokončením. Stavební povolení na vodovod bylo vydáno již v roce 2015 a je stále platné. V souvislosti se změnou typu a trasy kanalizace a změnou umístění zdroje vody pro Březovou, byla vypracována projektová dokumentace, které reflektuje tyto změny. Na podkladě této dokumentace bude vodoprávním úřadem vydáno rozhodnutí, které povolí realizovat změny v původní dokumentaci z roku 2015.


Informace OÚ

Dne 29. 7. 2021 byla podána Žádost o vydání společného povolení na stavbu Březová - kanalizace a ČOV.


Podélné profily stok
Vyhodnocení vrtu BR - 3
Souhrnná technická zpráva - kanalizace a ČOV
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 81 - 100
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 61 - 80
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 41 - 60
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 20 - 40
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 121 - 139
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 101 - 120
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - čp. 1 - 19
Situační výkresy - kanalizační a vodovodní přípojky - budovy bez čp
Koordinační situace - gravitační kanalizace, vodovod