Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

dne 11. 9. 2023 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akci Kanalizace a ČOV Březová. Výše dotace činí 70 % ze způsobilých výdajům, které činí 79,6 mil. Kč. Předpokládaná dotace je cca 55,7 mi. Kč. Výsledky schvalovacího procesu jsou očekávány do konce roku 2023 nebo v 1. čtvrtletí 2024. Pokud bude dotace schválena, bude stavba zahájena na jaře nebo na začátku léta 2024.