Úřad

Uzavírka silnice do Hředel

Od 11. 12. do 15. 12. 2023 bude, z důvodu opravy komunikace, uzavřena silnice od křižovatky Pod hrází směřem do Hředel.


Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků v k.ú. Březová u Hořovic

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
brozura.pdf 775.9 Kb
niv.pdf 114.6 Kb

Přehled odpadů v roce 2022

Tabulka uvádí přehled všech odpadů, které obec převzala od obyvatel a zajistila jejich sběr a svoz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpady-2022.pdf 126.4 Kb

Poplatky vybírané obcí v roce 2023

Ceny za svoz odpadu se pro rok 2023 nemění. Základní sazba zůstává na hodnotě 750 Kč. Osoby nad 70 let a děti do šesti let platí 600 Kč. Za rekreační dům (chatu) bude vybírán poplatek 750 Kč. V letošním roce budou opět vydávány známky na popelnice. Známky si lze, po zaplacení poplatku za odpad, vyzvednou na Obecním úřadě. Pokud nebude popelnice po 31. březnu označena známkou, nebude vyvezena.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-mistni-poplatky-2023.pdf 119.9 Kb

Nová zelená úsporám light

Nová zelená úsporám light


Lékárna Žebrák

V Žebráku byla oteřena nová lékárna, a to v objektu Staré školy na Náměstí čp. 89.

Aktuální otevírací doba:

Pondělí, úterý, čvrtek - 8:00 - 13:00

Středa: 12:00 - 17:00


Letáky - Kotlíkové dotace - Nová zelená úsporám

Veškeré informace ZDE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kotdot-nzu-a4-05-2022-web.pdf 3044.4 Kb

Souhrn odpadového hospodářství v roce 2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpady-brezova-2021.pdf 112.9 Kb

Nová zelená úsporám + Kotlíkové dotace

Stručné a přehledné informace k programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace - viz příloha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-zelena-usporam-kotlikove-dotace.pdf 458.3 Kb

Známky na popelnice

V letošním roce budou vydávány známky na popelnice. Známky si lze, po zaplacení poplatku za odpad, vyzvednout na Obecním úřadě. Pokud nebude popelnice po 31. březnu označena známkou, nebude vyvezena.


Náborové letáky - Policie ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabor-brozura-pdf.pdf 1094.9 Kb
plakat-s-qr-kodem-ve.pdf 901 Kb

Poplatky vybírané obcí v roce 2022

Poplatek za odpady - splatnost do 31. 3. 2022   

osoba přihlášená v obci

750 Kč

osoby, které k 1. lednu 2022 dovršily věku 70 let a jsou přihlášené v obci

600 Kč

osoby, které k 31. prosinci 2022 nedovršily 7 let věku a jsou přihlášené v obci

600 Kč

za rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba

750 Kč

Poplatek ze psů - splatnost 31. 3. 2022

za jednoho psa

100 Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož majitele

150 Kč

Poplatky je možné hradit:

  • V hotovosti na OÚ v pondělí a středu od 8:30 do 11:00 a od 14:30 do 17:00 hod.
  • Převodem na účet obce č. 364264349/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné domu, pokud budou poplatníci žijící v jednom domě hradit poplatky jednotlivě, uvedou do variabilního symbolu za čp. ještě rok svého narození.

Zvýšení sazby poplatků za svoz odpadů od roku 2022

Zvýšení sazby poplatků za svoz odpadů od roku 2022


Informace ke Kotlíkovým dotacím 2021+

Dotazníkový formulář v rámci průzkumu zájmu o Kotlíkové dotace 2021+ ve Středočeském kraji naleznete pod tímto odkazem:

Dotazníkový formulář

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ke-kotlikovym-dotacim-2021-.pdf 274.9 Kb
otazky-a-odpovedi-kotlikove-dotace-2021-.pdf 201.3 Kb

Sběrný dvůr Hořovice

Adresa: areál bývalého statku v Pražské ulici (na konci Hořovic směr Lochovice)

 

Otevírací doba:

Po - zavřeno

Út - 8:00 - 17:00

St - 8:00 - 16:00

Čt - 8:00 - 17:00

Pá - 8:00 - 16:00

So - 8:00 -12:00

 

Pro obyvatele obce Březová je odběr odpadu zdarma.

 

Omezení odběru:

  • 8 ks pneumatik na osobu/rok
  • 1 500 kg na osobu/rok – stavebních odpadů (cihly, beton, tašky, keramické výrobky, na bázi sádry, demoliční)
  • 50 kg na osobu/rok odpad s azbestem: zabalený v neprodyšném obalu a označený odpad s azbestem.
  • chladničky, pračky, myčky musí být kompletní - musí mít chladicí agregát, motory, apod.
  • do odvolání není na SD odebírána zemina

Kanalizace a vodovod Březová

Aktuální informace a dokumenty k projektu kanalizace a vodovodu Březová budou uveřejňovány v levém menu v záložce Kanalizace a vodovod.


Změna emailové adresy obce Březová

Informujeme o změně emailové adresy obce. Nově můžete komunikovat prostřednictvím emailové adresy obec@brezova-be.cz


Kotlíkové dotace

Poslední šance získat kotlíkovou dotaci. Více informací viz příložený leták.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-kotliky.pdf 337.7 Kb

Prodej dříví formou samovýroby

Obec Březová nabízí palivové jehličnaté dřevo formou samovýroby. Cena 200 Kč/1 prm vč. 15% DPH. V případě zájmu kontaktuje správce lesa p. Kaláta - 739 413 350