Úřad

Veřejná vyhláška - uzavírka silnice III/23613 Březová - Kublov - úsek propustku u samoty Hiršliny

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vv-uzavirka-brezova-kublov.pdf 1274.5 Kb

Setkání Březových 2024

Setkání Březových 2024


Veřejné projednání ke změně č. 1 Územního plánu obce Březová

Ve středu 4. 9. od 16 hod. proběhne v sále hostince Na zelené louce tzv. veřejné projednání změny č. 1 ÚP Březová.

Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání

- může každý uplatnit připomínky,

- mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podat námitky proti návrhu územního plánu. Námitky se podávají písemně. V námitkách musí být uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezeno území dotčené námitkou.

- uplatní dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán stanoviska.

 

Do návrhu územního plánu v tištěné podobě je možné nahlédnout u pořizovatele (MěÚ Hořovice, budova č.p. 640, č. dveří 229, nejlépe v úřední dny PO a ST 8.00 - 17.00 hod.) a na Obecním úřadě Březová (nejlépe v úřední dny - PO a ST - 8:30 - 11:00 a 14:30 - 17:00). Možnost nahlédnutí do dokumentace bude zajištěna po celou dobu vyvěšení oznámení a v průběhu lhůt stanovených pro podání stanovisek, námitek a připomínek způsobem umožňujícím dálkový přístup na http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ .


Zástup v ordinaci MUDr. Flemra

Upozorňujeme, že od 29.7. do 9.8. bude v celém středisku Žebrák probíhat rekonstrukce vodovodu. Ordinace MUDr. L Flemra bude mimo provoz a ordinace MUDr P. Šmída bude fungovat včetně zástupu, ale v omezeném provozu.


Veřejná vyhláška - Oznámení veřejného projednání návrhu změny územního plánu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
1-zakladni-cleneni-uzemi-standardizace.pdf 4117.8 Kb
1z-zakladni-cleneni-uzemi.pdf 3953.1 Kb
2-hlavni-vykres-standardizace.pdf 14652 Kb
2z-hlavni-vykres.pdf 4842.1 Kb
3-verejne-prospesne-stavby-opatreni-a-asanace-standardizace.pdf 2235.4 Kb
3z-verejne-prospesne-stavby-opatreni-a-asanace.pdf 2174.4 Kb
4-zemedelsky-pudni-fond-standardizace.pdf 25196.2 Kb
4z-zemedelsky-pudni-fond.pdf 25650.3 Kb
5-koordinacni-vykres-standardizace.pdf 49302 Kb
6-vykres-sirsich-vztahu-standardizace.pdf 22016.3 Kb
navrh-zmeny-c.-1-a-standardizace.pdf 794.6 Kb
oduvodneni-zmeny-c.-1-a-standardizace.pdf 675.5 Kb
oduvodneni-zmeny-c.-1-srovnavaci.pdf 1376.6 Kb
verejna-vyhlaska-verejne-projednani-zmena-up163677617.pdf 182.8 Kb

Změna úředních hodin

Obecní úřad informuje o změně úředních hodin v následujících dnech:

Pondělí 10. 6. 2024   -  8:30 - 11:00, 13:30 -15:00

Středa 12. 6. 2024  -   8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00

Pondělí 17. 6. 2024  -   8:30 - 11:00


Čipování popelnic

Blíží se druhé kolo čipování nádob na komunální odpad. Žádáme občany, kterým z nějakého důvodu nebyla očipována popelnice (není na ní samolepka se zelenou fajfkou), nechť to do 1. 7. 2024 nahlásí na OÚ. Děkujeme.


Změny v odpadovém hospodářství obce v roce 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odpadove-hospodarstvi-zmeny-2024.pdf 122 Kb

Poplatky v roce 2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cenik-mistni-poplatky-2024.pdf 121 Kb

Nová zelená úsporám + Kotlíkové dotace

Stručné a přehledné informace k programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace - viz příloha

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nova-zelena-usporam-kotlikove-dotace.pdf 458.3 Kb

Náborové letáky - Policie ČR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nabor-brozura-pdf.pdf 1094.9 Kb
plakat-s-qr-kodem-ve.pdf 901 Kb

Informace ke Kotlíkovým dotacím 2021+

Dotazníkový formulář v rámci průzkumu zájmu o Kotlíkové dotace 2021+ ve Středočeském kraji naleznete pod tímto odkazem:

Dotazníkový formulář

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-ke-kotlikovym-dotacim-2021-.pdf 274.9 Kb
otazky-a-odpovedi-kotlikove-dotace-2021-.pdf 201.3 Kb

Kanalizace a vodovod Březová

Aktuální informace a dokumenty k projektu kanalizace a vodovodu Březová budou uveřejňovány v levém menu v záložce Kanalizace a vodovod.


Změna emailové adresy obce Březová

Informujeme o změně emailové adresy obce. Nově můžete komunikovat prostřednictvím emailové adresy obec@brezova-be.cz


Kotlíkové dotace

Poslední šance získat kotlíkovou dotaci. Více informací viz příložený leták.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-kotliky.pdf 337.7 Kb

Prodej dříví formou samovýroby

Obec Březová nabízí palivové jehličnaté dřevo formou samovýroby. Cena 250 Kč/1 prm vč. 21% DPH za jehličnaté dřevo, 500 Kč/1 prm za listané dřevo. V případě zájmu kontaktuje správce lesa p. Kaláta - 739 413 350