Úřad

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ekokom-letak-pandemie-a4na-sirku-smallsize.jpg 907.6 Kb

Opatření České pošty

Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že doporučené zásilky se nebudou ukládat automaticky na pobočkách.

Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.


Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

Rozhodnutí se týká zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, otevřených maloobchodních provozoven, sociálních a zdravotnických zařízení, obecních úřadů, budov Policie, hasičů, školských zařízení, pošt a lékaren.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozhodnuti-hejtmanky-17032020-2-2020.pdf 104.9 Kb

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje byly určeny základní, mateřské školy a střední školy, které budou vykonávat péči o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, tj. ti, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušního ozbrojených sil.

Základní škola, mateřská škola a střední škola nejblíže Březové:

  • 2. základní škola a mateřská škola Beroun, Preislerova 1335
  • Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun
  • Gymnázium Václava Hraběte Hořovice

Omezení úředních hodin OÚ

Do odvolání platí na Obecním úřadě omezení úředních hodin. 

Pondělí - 9:00 - 11:00, 16:00 - 17:00

Středa - 9:00 - 11:00, 16:00 - 17:00

V případě nutnosti volejte 725 801 616. 

Místní poplatky prosím hraďte bezhotovostně na účet 364264349/0800.

 


Důležité upozornění

Bohužel, v Žebráku byl potvrzen první případ nákazy koronavirem. Prosíme všechny občany, aby dodržovali hygienická opatření a omezili kontakt s ostatními osobami na veřejném prostranství. Seniory prosíme, ať vůbec neopouštějí svá bydliště. Pokud nemají ve své blízkosti osobu, která jim může pomoci s nákupem potravin nebo léků, ať kontaktují starostu na tel. 725 801 616 nebo místostarostku na tel. 733 507 909. Pokusíme se pomoci.


Omezení úředních hodin MěÚ Hořovice

ÚŘEDNÍ HODINY PONDĚLÍ 8:00 – 11:00 HOD, STŘEDA 14:00 HOD – 17:00 HOD

 

S ohledem na vývoj situace s nákazou Covid-19 žádá MěÚ Hořovice, aby občané, v rámci zachování zdraví úředníků MěÚ Hořovice, a tím plné funkčnosti tohoto úřadu, zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu a MAXIMÁLNĚ využívali elektronické pošty, datové schránky, telefonických konzultací a objednávání se přes web úřadu a tím snížili koncentraci lidí na jednom místě.

Na zamčených vstupech budou k dispozici telefonní kontakty na zaměstnance úřadu


Informace z ordinací MUDr. Flemra a MUDr. Šmída v souvislosti se současnou situací

Vzhledem k situaci v ČR a vyhlášení karanténních opatření jsme nuceni omezit neakutní péči. Prosíme pacienty, aby si léky žádali jen telefonicky a ve vlastním zájmu nenavštěvovali ordinaci. Do odvolání se nebudou provádět žádné zdravotní prohlídky z preventivních důvodů ( prevence, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, výpisy z dokumentace, závodní péče) Po tuto dobu nedoporučujeme ani žádné očkování. Vstup do ordinací je jen pro akutní případy. Rizikový pacient s kontaktem nebo z rizikové oblasti VŮBEC ordinaci nenavštíví,  jen nás kontaktuje telefonicky, při příznacích respiračního onemocnění kontaktuje linku 112. Odběry jen po předchozí telefonické domluvě. Ordinace mimo Žebrák jsou po dobu karanténních opatření zrušeny. Tato omezení vycházejí z doporučení odborných společností a MZ. Doporučené omezení ordinační doby nebo úplné uzavření ordinací se budeme snažit zatím neaplikovat.

Přerušení provozu Mateřské školy

Obec Březová, zřizovatel MŠ Březová, informuje, že od pondělí 16. 3. 2020 bude přerušen provoz Mateřské školy Březová.


Zrušení společenských akcí obce

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se ruší dětský maškarní karneval a maškarní karneval pro dospělé, které byly naplánovány na 14. 3. 2020. Zároveň se ruší setkání seniorů plánované na 29. 3. 2020. Pro všechny tyto akce budeme hledat náhradní termín.


Aktuální informace ke COVID-19

Informace sledujte na https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doporuceni-mzdr.pdf 145.4 Kb
opatreni-mzdr.pdf 218.8 Kb

Kotlíkové dotace

Poslední šance získat kotlíkovou dotaci. Více informací viz příložený leták.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-kotliky.pdf 337.7 Kb

Prodej dříví formou samovýroby

Obec Březová nabízí palivové jehličnaté dřevo formou samovýroby. Cena 200 Kč/1 prm + 15 % DPH. Kontakt: p. Ulbrich - 728 609 106


Poplatky vybírané obcí v roce 2020

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
mistni-poplatky-2020.pdf 109.5 Kb

Sběrný dvůr Hořovice

V pondělí 29. 11. 2019 byl zahájen zkušební provoz sběrného dvora v Hořovicích. Sběrný dvůr se nachází na výjezdu z Hořovic směr na Lochovice, v areálu bývalého Školního statku. 

Otevírací doba sběrného dvora:

úterý, čtvrtek: 8:00 - 10:30 a 11:30 - 17:00

sobota: 8:00 - 15:00

Pro fyzické osoby s trvalým pobytem v Březové je odběr všech druhů odpadů zdarma (prozatím nejsou přijímány pouze pneumatiky).

 


Nabídka knih

Obecní knihovna Březová nabízí k odběru vyřazené knihy. V nabídce jsou tituly jako např.:

Honoré de Balzac - Lesk a bída kurtizán,

Alois Jirásek - Maloměstské historie, Proti všem, Temno,

Alexandre Dumas - Hrabě Monte Christo,

Thomas Mann - Buddenbrookovi,

Karel Poláček - Muži v ofsajdu,

John Steinbeck - Toulky s Charliem, Toulavý autobus

... a mnoho dalších.

Všechny nabízené knihy jsou zdarma. 

V případě zájmu se obraťte na knihovnici paní Vokáčovou nebo se v úředních hodinách dostavte na Obecní úřad.

 


Bezpečnostní desatero

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
bezpecnostni-desatero.pdf 873.3 Kb

Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zakaz-odberu-povrchovych-vod946127611.pdf 145.4 Kb

Ukliďme Česko, ukliďme Březovou

V sobotu 6. dubna se obec Březová zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Akce se zúčastnilo 22 občanů obce, kteří během tří hodin nasbírali 0,5 tuny nejrůznějšího odpadu (pet lahve, pneumatiky, koberce, elektrické kabely, televizor, apod.). Děkujeme všem dobrovolníkům za účast!!!

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
uklidme-cesko-vysledek-1-.jpg 3944.2 Kb