Elektronická úřední deska
Záměr pronájmu budovy Hostince Na Zeleného louce
Dražební vyhláška
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZe
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2020
Informace k dani z nemovitostí - osvobození od daně
Zrušení dražební vyhlášky
Závěrečný účet obce za rok 2020
Závěrečný účet DSO Hořovicko
Agenda neurčitě zapsaných osob v KN
Opatření obecné povahy MZe
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka
Ministerstvo zemědělství - OOP
Návrh rozpočtu MŠ Březová pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Březová - 2021 a 2022
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1. 8. 2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
Veřejnoprávní smlouva s DPS Žebrák
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Zrušení zákazu odběru povrchových vod
Místní poplatky
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Jak se chovat k přírodě a krajině v CHKO Křivoklátsko
Opatření obecné povahy při nedostatku vody

zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů


Komiks pro všechny topiče

Posláním komiksu je zmenšovat kouř z komínů a napomáhat čistotě ovzduší. To v naší obci potřebujeme - svědčí o tom stížnosti na některé topiče.


Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu, závěrečného účtu