Elektronická úřední deska
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.8. 2020
Opatření obecné povahy MZe
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Hořovicko
Závěrečný účet obce za rok 2019
Závěrečný účet DSO Hořovicko
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
Schválený rozpočet obce na rok 2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Hořovicko
Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořovicka
Ministerstvo zemědělství - OOP
Návrh rozpočtu MŠ Březová pro rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Březová - 2021 a 2022
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1. 8. 2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
Veřejnoprávní smlouva s DPS Žebrák
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Zrušení zákazu odběru povrchových vod
Místní poplatky
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Jak se chovat k přírodě a krajině v CHKO Křivoklátsko
Opatření obecné povahy při nedostatku vody

zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů


Komiks pro všechny topiče

Posláním komiksu je zmenšovat kouř z komínů a napomáhat čistotě ovzduší. To v naší obci potřebujeme - svědčí o tom stížnosti na některé topiče.


OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Výzva ÚZSVM vlastníkům, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu, závěrečného účtu