Obec Březová

Elektronická úřední deska
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Nový regionální dopravní systém PID Lítačka
Jak se chovat k přírodě a krajině v CHKO Křivoklátsko
Opatření obecné povahy při nedostatku vody

zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů


Komiks pro všechny topiče

Posláním komiksu je zmenšovat kouř z komínů a napomáhat čistotě ovzduší. To v naší obci potřebujeme - svědčí o tom stížnosti na některé topiče.


Poplatky za odpad a ze psů za rok 2018
OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Výzva ÚZSVM vlastníkům, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu, závěrečného účtu