Elektronická úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
Návrh rozpočtu obce Březová na rok 2020
Záměr pachtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Hořovicko na rok 2020
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu DSO Hořovicko
Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy
Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1. 8. 2019
Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Závěrečný účet DSO regionu Hořovicka za rok 2018
Závěrečný účet mikroregionu Hořovicko za rok 2018
Veřejnoprávní smlouva s DPS Žebrák
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství
Zrušení zákazu odběru povrchových vod
Místní poplatky
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Jak se chovat k přírodě a krajině v CHKO Křivoklátsko
Opatření obecné povahy při nedostatku vody

zákaz odběru povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů


Komiks pro všechny topiče

Posláním komiksu je zmenšovat kouř z komínů a napomáhat čistotě ovzduší. To v naší obci potřebujeme - svědčí o tom stížnosti na některé topiče.


OZNÁMENÍ o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Výzva ÚZSVM vlastníkům, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu, závěrečného účtu