Elektronická úřední deska

Oznámení o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření, střednědobého výhledu, závěrečného účtu

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet obce i příspěvkové organizace na rok 2018, rozpočtová opatření,  která budou měnit schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020:

  • jsou  v  elektronické  podobě zveřejněny  na adrese:  https://www.brezova-be.cz/obec/rozpocet/
  • jsou v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Březová, Březová 23, 267 51, a to vždy v úředních hodinách