Obec Březová

Rozpočet
Rozpočtová opatření r. 2018
Rozpočet MŠ Březová na r. 2018, Střednědobý výhled na r. 2019 a 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2019 - 2020
Rozpočet obce na rok 2018
Změna rozpočtu MŠ Březová, p.o., na rok 2017
Závěrečný účet obce za rok 2016

Schválený dne 30.6.2017


Rozpočet MŠ Březová, okres Beroun, příspěvkové organizace, na r. 2017
Rozpočtový výhled obce na r. 2016 - 2019

Platný do 27.12.2017


Změny rozpočtu v r. 2017
Rozpočet obce na r. 2017

schválen 30.12.2016


Rozpočet DSO zajišťující dopravní obslužnost na rok 2017

schválen 21.12.2016


Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015

schválen 28.6.2016


Rozpočet obce na r. 2016

Schválen 21.12.2015