Zápisy a usnesení ZO
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2021
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 1. 2021
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 4. 2021
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.10. 2020
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 8. 2020
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.12. 2020
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 1. 2021
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2020
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29. 1. 2020
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 19. 12. 2019
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 10. 2019
Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 8. 2019
Výpis z usnesení zastupitelstva ze dne 12. 6. 2019
Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. dubna 2018
Zápisy z jednání zastupitelstva obce v roce 2017
Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. dubna 2018
Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1. března 2018
Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. ledna 2018
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v r. 2016
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březová konaného dne 5. listopadu 2014
Beseda s občany a odborníky - kanalizace v obci