Elektronická úřední deska

Seznam nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - k 1. 8. 2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník,
Data k 1. 8. 2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. ÚZSVM provádí šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-nedostatecne-urcite-zapsanych-osob-v-kn.xlsx 27.7 Kb