Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 7. 3. 2022 bylo vydáno Společné rozhodnutí - vodoprávní rozhodnutí schvalující stavební záměr Kanalizace  a ČOV Březová

Dne 7. 3. 2022 bylo vydáno Společné rozhodnutí - vodoprávní rozhodnutí schvalující stavební záměr Kanalizace  a ČOV Březová