Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 15. 11. 2021 bylo zahájeno stavební řízení k akci Vodovod Březová.