Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 19. 8. 2021 byla podána žádost o vydání společného povolení ke stavbě: Březová - vodovod - změna stavby před dokončením. Stavební povolení na vodovod bylo vydáno již v roce 2015 a je stále platné. V souvislosti se změnou typu a trasy kanalizace a změnou umístění zdroje vody pro Březovou, byla vypracována projektová dokumentace, které reflektuje tyto změny. Na podkladě této dokumentace bude vodoprávním úřadem vydáno rozhodnutí, které povolí realizovat změny v původní dokumentaci z roku 2015.