Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 27. 10. 2021 bylo zahájeno stavební řízení k akci Kanalizace a ČOV Březová.