Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dotace na kanalizaci a ČOV z 42. výzvy OPŽP schválena nebyla, neboť se náš projekt nevešel do alokace finančních prostředků. Nicméně projekt byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Tyto projekty mají možnost získat dodatečně finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nebude se však jednat o dotaci ve výši 70 %, ale pouze ve výši 60 %. Žádost o dotaci byla znovu podána a nyní opět čekáme na výsledky dotačního řízení, které by snad měly být k dispozici do konce června 2024. Zahájení stavebních prací by se tak posunulo cca na září nebo říjen 2024.

Dotace na kanalizaci a ČOV z 42. výzvy OPŽP schválena nebyla, neboť se náš projekt nevešel do alokace finančních prostředků. Nicméně projekt byl zařazen do tzv. zásobníku projektů. Tyto projekty mají možnost získat dodatečně finanční prostředky ze státního rozpočtu. Nebude se však jednat o dotaci ve výši 70 %, ale pouze ve výši 60 %. Žádost o dotaci byla znovu podána a nyní opět čekáme na výsledky dotačního řízení, které by snad měly být k dispozici do konce června 2024. Zahájení stavebních prací by se tak posunulo cca na září nebo říjen 2024.