Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 21. 6. 2023 bylo zahájeno zadávací řízení na stavbu Kanalizace a ČOV Březová. Zadávací řízení bylo ukončeno dne 11. 9. 2023 podpisem smlouvy o dílo s firmou Risl s.r.o. Hodnota díla je cca 78,3 mil. Kč bez DPH.