Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 3. 8. 2022 bylo zahájeno zadávací řízení na stavbu Kanalizace a vodovod Březová. Předpokládané datum ukončení zadávacího řízení září/říjen 2022.