Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 21. 2. 2022 bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí (Společné povolení) ke stavbě "Březová - vodovod - změna stavby před dokončením". Vydáním tohoto rozhodnutí je povolena stavba vodovodu dle stávající prováděcí projektové dokumentace.