Kanalizace a vodovod

Informace OÚ

Dne 29. 7. 2021 byla podána Žádost o vydání společného povolení na stavbu Březová - kanalizace a ČOV.