Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce

I N F O R M A C E

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného

Zastupitelstva obce Březová

 

Obecní úřad Březová v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březová, svolaného dosavadní starostkou obce Martinou Nedvědovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:   Sál kulturního domu v Březové, č.p. 53

Doba konání:    2. listopadu 2018 od 18:00 hod.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

d) volba starosty

e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

V obci Březová, dne 24. října 2018

                                                                                  

                                                                                     dosavadní starostka obce Březová