Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 1.3.2018 v 16:30 hod. v kanceláři OÚ

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, č.p. 23, 267 51 Březová

Doba konání: 1. března 2018 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Schvalování podmínek prodeje pozemku parc.č. 498/45

5) Dostavba komunikace v zástavbě za školkou – schvalování zadávací dokumentace

      6) Územní studie lokality Z4

7) Dohody o provedení práce – schvalování zvýšení odměn

8) Různé: zápis k předškolnímu vzdělávání, kulturní akce

 

V Březové, dne 22. února 2018

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová