Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Březová dne 10.8.2017

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 10. srpna 2017 od 16:30 hod.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Nucené větrání s rekuperací v MŠ

5) COOP – žádost o prodej pozemku pod prodejnou

6) Různé: konec prázdnin, místní komunikace, zahrady

V Březové, dne 3. srpna 2017

 

                                                                  Martina Nedvědová, starostka obce Březová