Archiv elektronické úřední desky

Výzva k předkládání návrhů na změnu územního plánu

Obec Březová vyzývá veřejnost k podávání návrhů na změnu územního plánu obce. Návrhy budou přijímány do 17. března 2021 na OÚ Březová. Návrhy je nutno podat písemně se zákresem v katastrální mapě s vyznačenou zájmovou lokalitou. Návrhy budou předány pořizovateli, resp. zpracovateli územního plánu a budou zhodnoceny v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v rámci procesu pořízení změny územního plánu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vyzva-zmena-up.pdf 324.8 Kb