Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2018

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 12. července 2018 od 16:45 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Výběr dodavatele stavby „Březová – dostavba obce - komunikace“

5) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2018-2022

6) Veřejné dětské hřiště - schvalování zadávací dokumentace

7) Různé: Setkání Březových 2018

 

V Březové, dne 5. července 2018

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová