Archiv elektronické úřední desky

Strategie Via Carolina dokončena

Strategie Via Carolina dokončena


Ve středu 30. března dokončil ústav MAS Karlštejnsko tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina a podal jí ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Žadatelé z oblasti Dolní Berounky, Berounska a Hořovicka tak budou čerpat více jak 115 mil. Kč na svoje projekty.

 

Po potvrzení věcné a formální správnosti bude Strategie podrobena expertnímu hodnocení. „Předpokládáme, že stejně jako ve všech případech, dosud podaných žádostí MAS v rámci ČR, budou probíhat dílčí úpravy a doplňování Strategií ke konečnému schválení MMR“, upřesnil Radomír Hanačík, ředitel ústavu.

 

Doplnil, že budete-li za strany žadatelů zájem a budou mít připraveno dostatek projektů, vyhlásí ústav příjem žádostí o dotaci na podzim 2016 a společně s žadateli připomene výročí 640 let od ustavení Zlaté stezky Via Carolina, císařem Karlem IV., oficiální a chráněnou obchodní cestou mezi Norimberkem a Prahou.

 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina naleznou zájemci na webu ústavu v umístění http://www.karlstejnskomas.cz/?page=strategie-%22via-carolina%22 .

 

31.3.2016, Erha