Obec Březová

Archiv elektronické úřední desky

Strategie Via Carolina dokončena

Strategie Via Carolina dokončena


Ve středu 30. března dokončil ústav MAS Karlštejnsko tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina a podal jí ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Žadatelé z oblasti Dolní Berounky, Berounska a Hořovicka tak budou čerpat více jak 115 mil. Kč na svoje projekty.

 

Po potvrzení věcné a formální správnosti bude Strategie podrobena expertnímu hodnocení. „Předpokládáme, že stejně jako ve všech případech, dosud podaných žádostí MAS v rámci ČR, budou probíhat dílčí úpravy a doplňování Strategií ke konečnému schválení MMR“, upřesnil Radomír Hanačík, ředitel ústavu.

 

Doplnil, že budete-li za strany žadatelů zájem a budou mít připraveno dostatek projektů, vyhlásí ústav příjem žádostí o dotaci na podzim 2016 a společně s žadateli připomene výročí 640 let od ustavení Zlaté stezky Via Carolina, císařem Karlem IV., oficiální a chráněnou obchodní cestou mezi Norimberkem a Prahou.

 

Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Via Carolina naleznou zájemci na webu ústavu v umístění http://www.karlstejnskomas.cz/?page=strategie-%22via-carolina%22 .

 

31.3.2016, Erha