Archiv elektronické úřední desky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

OznÁmení o dobĚ a místě konání voleb

DO Poslanecké sněmovny Parlamentu ČESKÉ REPUBLIKY

 

Starostka obce Březová podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:

 

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

 

v pátek 20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

  1.  Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:

             Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51,   pro voliče bydlící v obci Březová

  1.   Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
  2.    Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič   může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  3.    Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

 

V Březové dne 4. října 2017

 

          Martina Nedvědová

                      starosta

 

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s § 14c odst. 1  písm. d)  zákona  č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017. První zasedání se uskuteční dne 27.9.2017 v 17:30 hodin v budově OÚ Březová se sídlem Březová č.p. 23, 267 51.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

V Březové dne 22. září 2017   

                                                                                                                                       

   Martina Nedvědová

                                                                                                                          Starostka obce

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

V souladu s § 14c odst. 1  písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017:

Počet okrsků:  1

Sídlo volebního okrsku č. 1:   Březová 23, 267 51

 

V Březové dne 4. září 2017

 

                                                                                              ...........................................                                                                                                    

                                                                                                       Martina Nedvědová

                                                                                                          Starostka obce