Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 27. prosince 2017 od 17:30 hod.

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 27. prosince 2017 od 17:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Oprava elektroinstalace KD – schvalování zadávací dokumentace

5) Schvalování Strategického plánu obce Březová

6) Schvalování rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

7) Schvalování rozpočtu obce na rok 2018 a střednědobého výhledu na r. 2019 a 2020

8) Různé: plocha pro shromažďování větví - schválení nájemní smlouvy, zadání opravy sloupu veřejného osvětlení č. 54, rozpočtové opatření č. 10/2017, příprava inventarizace

V Březové, dne 20. prosince 2017

 

                                                       Martina Nedvědová

                                                           starostka obce