Archiv elektronické úřední desky

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce dne 5. října 2017

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Březová

 

Místo konání: Kancelář OÚ Březová, Březová 23, 267 51

Doba konání: 5. října 2017 od 16:30 hod.

 

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Kontrola plnění usnesení z minulého jednání

4) Mobilní volání – schvalování nabídky

5) Zakoupení nádob na zimní posyp – schvalování

6) Různé: strategický plán obce, konec prázdnin

 

V Březové, dne 27. září 2017

 

Martina Nedvědová

starostka obce Březová