Archiv elektronické úřední desky

Volby do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - 1. zasedání okrskové volební komise

Volby do Zastupitelstva obce Březová, a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,

konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s v o l á v á m

první zasedání okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Březová, a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,  které se uskuteční  dne 14. září 2018   v 16:30 hodin  v budově Obecního úřadu Březová se sídlem Březová č.p. 23, 267 51.

Účast všech členů je nutná. K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz.

V Březové dne 11. září 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ...........................................                                                                                                   

                                                                                               Martina Nedvědová

                                                                                            Starostka obce Březová                     

 

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně v tytéž dny s volbami do Senátu Parlamentu České republiky, plní podle ustanovení § 70 zákona o volbách do zastupitelstev obcí okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Senátu.