Archiv elektronické úřední desky

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Březová na volební období 2018 - 2022

OZNÁMENÍ

o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Březová

na volební období  2018 – 2022

 

Zastupitelstvo obce Březová na svém zasedání dne 12. července 2018 usnesením č. 6/2018 stanovilo v souladu § 67 zákona  č. 128/2000 Sb., o  obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva pro následující volební obdobní – zastupitelstvo bude mít 5 členů.

V Březové dne 12.7.2018

 

Martina Nedvědová

    Starostka obce