Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015, 2014 a 2013

Výroční zpráva za rok 2015

o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím vydává obec Březová výroční zprávu:

 

Výroční zpráva

a)

Počet podaných žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

3

1

b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

1

c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Žádné

d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí

0

e)

Počet stížností podaných podle § 16a

0

f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné

Ve Březové, dne 22. února 2016

Martina Nedvědová,  starostka obce

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2014

podle zákona č. 106/1999 S., o svobodném přístupu k informacím

 

V souladu s § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím vydává obec Březová výroční zprávu:

 

 

Výroční zpráva

a)

Počet podaných žádostí

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  3

  0

b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

  0

c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

  0

d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  0

e)

Počet stížností podaných podle § 16a

  0

f)

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

  0

 

 

Souhrnná evidence žádostí

Problematika

Vyřízené

Odložené

Investiční akce

2

0

Majetek k pronájmu

1

0

 

Ve Březové, dne 19. února 2015

 

                                                                                  Martina Nedvědová

                                                                                        starostka obce

 

 

 


 

Výroční zpráva

za kalendářní rok 2013 o činnosti Obecního úřadu Březová v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění,  o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva Obecního úřadu Březová je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Výroční zpráva

a)

Počet podaných žádostí                        

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

2

0

b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0

d)

Výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů

0

e)

Počet stížností podaných podle § 16a

0

f)

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

0

 

Souhrnná evidence žádostí

        Problematika

Vyřízené

 Odložené

     Investiční akce obce

    2     

           0

Ve Březové, dne 18. února 2014

 

 

                                                                       Martina Nedvědová

starostka obce