Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení sysému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Březová

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
obecne-zavaza-vyhlaska-c.-1-2015-o-stanoveni-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-a-nakladani-se-stavebnim-odpadem.doc 63 Kb