Knihovna

Otevírací doba knihovny do konce roku 2021

Obecní knihovna Březová bude do konce roku 12021 otevřena v níže uvedené dny vždy od 18:00 do 20:00

26. 7. 2021

16. 8. 2021

6. 9. 2021

27. 9. 2021

18. 10. 2021

8. 11. 2021

29. 11. 2021

20. 12. 2021

Knihovnice Jana Vokáčová