Knihovna

Otevírací doba

Knihova v Březové bude otevřena:

12. 8. 2019,

2. 9. 2019,

23. 9. 2019,

14. 10. 2019,

4. 11. 2019,

25. 11. 2019,

16. 12. 2019

vždy od 18 hod. do 20 hod.

Případně je možné se telefonicky nebo osobně dohodnout na jiném čase.

K dispozici je PC s připojením na internet.

knihovnice Jana Vokáčová

tel. 728 880 171