Obec Březová

Dokumenty
Strategický rozvojový plán

byl schválen zastupitelstvem obce dne 27.12.2017, usnesením č. 10/2017


Výsledek hlasování o návrzích znaku a vlajky obce Březová