Obec Březová

Dokumenty
Závěrečný účet obce za rok 2011
Příjmy a výdaje v roce 2011
Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2011
Závěrečný účet obce Březová za rok 2010
Příjmy a výdaje v roce 2010
Výsledek hlasování o návrzích znaku a vlajky obce Březová
Zpráva o činnosti zastupitelstva za r. 2010
Závěrečný účet obce Březová za rok 2009
Příjmy a výdaje v r. 2009
Zpráva o činnosti zastupitelstva obce v roce 2009
Rozpočtový výhled obce Březová na r. 2009 - 2012
Rozpočet obce na rok 2009
Výsledek dotazníkového průzkumu - vodovod a kanalizace s ČOV a další